Psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi, og handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder. Det er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i livet, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som måske bare vil lære mere om sig selv og/eller udvikle sig professionelt.

Emner kunne være

 • Angst
 • Mindreværd
 • Depression 
 • Stress
 • Barndomstraumer 
 • Målafklaring
 • OCD, tvangstanker
 • Mobning
 • Fobier 
 • Sorg
 • Traume
 • Der er intet emne der er for stort eller for småt i forhold til at få hjælp. Det der fylder i dig er det vigtigste for dig

Oplev hvad Psykoterapi kan gøre for dig

Jeg afslutter lige straks sidste og fjerde år på NLP instituttet, og i forbindelse med det afsluttende forløb, skal jeg gennemføre en række klient forløb. Sessionerne vil blive filmet til brug i undervisnings øjemed (kun mig og min superviser vil se det)

Du skal afsætte ca. en time.

Pris 750,-  
 
NB: Stiger løbende i foråret.
 

Du undrer dig måske……

Hvad er egentlig forskellen på psykoterapeuter, psykologer og psykiatere?

Der er nemlig lidt forskelle. Fælles for alle tre faggrupper er, at de beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Forskellene er listet op herunder.

Psykoterapeuter

… tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, og derfor gælder nedenstående beskrivelse kun de psykoterapeuter, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og som derfor må kalde sig psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på særligt tre områder især:

Psykoterapeuter har som et krav i deres uddannelse gennemgået egen-terapi og personlig udvikling.

Psykoterapeuter har taget en fireårig deltidsuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted. Det tager fire-seks år på deltid og kræver egenbetaling.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. De uddannes ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser, men samarbejder ofte både med psykiatere og psykologer.

 

Psykologer

… tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervision – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Psykologer kan – i modsætning til psykiateren – ikke udskrive medicin til patienten. Uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egen-terapi, men det gør specialistdelen; dvs. hvis en psykolog videreuddanner sig til specialist i psykoterapi, så er der et krav om 80 timers egen-terapi.

 

Psykiatere

… er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne.

Modsat psykoterapeuter og psykologer kan psykiatere udskrive medicin til patienten. Derfor arbejder psykiatere ofte med personer med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendi